szukaj

szukaj
Recykling opakowań
Informacja dotycząca recyklingu opakowań

Informacja dla użytkowników (klientów detalicznych i kontrahentów hurtowych firmy Nomader) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888)


Użytkownicy produktów w opakowaniach w momencie zakupu towaru powinni mieć dostęp do informacji o możliwości zapoznania się ze sposobami postępowania z odpadami opakowaniowymi, głównie z zasadami selektywnej zbiórki, ale także ze znaczeniem symboli oznaczających rodzaj materiału, z jakiego wykonane jest opakowanie. W dużej mierze ułatwia to proces segregacji. Rola sprzedawcy nie kończy się więc jedynie na sprzedaży towaru. On także (zaraz za producentem) powinien wziąć odpowiedzialność za odpad, jaki powstanie z opakowania po zużyciu produktu.  
 • Opakowania stosowane przez firmę NOMADER Magdalena Chałka w jednostce handlu detalicznego i hurtowego oraz w sprzedaży wysyłkowej obejmują:  tworzywa sztuczne i papier, opakowania z papieru i tektury oraz tworzywa sztucznego i drewna.
 • W jednostkach handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2, firma, która dystrybuuje produkty zakupione w firmie NOMADER Magdalena Chałka jest zobowiązana do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w jej ofercie handlowej, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.
 • Zużyte opakowania po produktach oferowanych przez firmę NOMADER Magdalena Chałka należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę lub przekazać podmiotowi posiadającemu zezwolenie i numer BDO na zbieranie odpowiednich rodzajów odpadów opakowaniowych. Nomader Magdalena Chałka, ul. Limanowskiego 31/3, 30-551 Kraków. Nr BDO: 000134080
 • Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po produktach oferowanych przez firmę NOMADER Magdalena Chałka w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

Dostępne systemy zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych
Opakowania w celu ich prawidłowego zagospodarowania można:
 • zwrócić w punkcie sprzedaży produktu,
 • przekazać odbiorcy odpadów komunalnych (w przypadku osób fizycznych),
 • przekazać do PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w przypadku osób fizycznych),
 • przekazać podmiotowi posiadającemu zezwolenie i numer BDO na zbieranie odpowiednich rodzajów odpadów opakowaniowych.

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi

Podstawowe zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi:
 • odpady opakowaniowe powinny być gromadzone w sposób selektywny ze względu na rodzaj materiału, z którego są wytworzone,
 • w przypadku umieszczaniu odpadów w workach lub pojemnikach na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, należy stosować się do zasad umieszczonych na pojemnikach lub w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych bez względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane powinny być gromadzone osobno,
 • opakowania powinny być maksymalnie opróżnione,
 • jeżeli to możliwe opakowania należy zgnieść oraz zakręcić.
Na opakowaniach stosowanych przez firmę NOMADER Magdalena Chałka mogą lub znajdują się następujące rodzaje oznaczeń i piktogramów
 
 

szukaj
Największy wybór moskitier turystycznych marki Cocoon i Care Plus :)
 
szukaj
szukaj
Bądź na bieżąco z ofertą promocyjną oraz nowościami w Tropikerze - zapisz
się do Newslettera !
Więcej na temat newslettera >>>

 ss
szukaj
 
 • Care Plus
 • Cocoon
 • Haglofs
 • Steripen
 • Silkbody
 • Kukuxumusu
 • Traveler's Tree
 • Cocoon (Insect Shield)
 

© 2011-2019 NOMADER  All rights reserved

Nazwy producentów, marki, logotypy, zdjęcia i opisy zamieszczone na stronie są chronione prawami autorskimi. Używanie bez pisemnej zgody zamieszczonych na stronie informacji, zdjęć, opisów oraz logotypów stanowi naruszenie prawa autorskiego. Prezentowane przez nas marki i nazwy producentów należą do ich właścicieli i zostały przez nas użyte jedynie w celach informacyjnych. Prezentowane produkty oraz cennik nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane produkty mogą nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Rzeczywista kolorystyka niektórych produktów może odbiegać od przedstawionej na witrynach niniejszej strony.